માણડૂકય ઉપનિષદ

સામાન્ય

માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{ત્રણેયમાં એકનું અનુસંધાન }

૫- સ્થાનોના સ્થૂળ -સુક્ષ્મ આનંદ સંજ્ઞાવાળું જ એક જ ભોજ્ય ત્રણ પ્રકારે બનેલું છે, અને જે વિશ્વ તૈજસ પ્રાજ્ઞ નામક ભોકતા, ‘તે હું જ છું ‘

{સૃષ્ટીરચનાની અટકળો }

૬- પ્રાણ સર્વને ઉપજાવે છે,અને ચેતના જેનો અંશ છે, તે (જીવો) નું (ચૈતન્ય) પુરુષ અલગ પ્રાકટ્ય કરે છે.

૭- સૃષ્ટી પરત્વે વિચાર કરનારાઓમાં કેટલાંક એવું મને છે કે ઈશ્વરનો મહિમા એજ આ જગતની ઉત્પતિ છે, અને બીજા કેટલાંક એમ માને છે કે આ સૃષ્ટી માત્ર સ્વપ્ન તથા ઇન્દ્રજાળના રુપેરૂપ છે.


Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s