બીજો અધ્યાય

૧૧- પોતાના બાળકોને અભ્યાસ ન કરાવતાં માતા-પિતા શત્રુ સમાન છે. હંસોની સભામાં બગલો ન શોભે એમ સાક્ષરોની વચ્ચે અભણ માણસ ના શોભે.

૧૨- બાળકને વધુ પડતાં લાડ લડાવવાથી તે બગડી જાય છે. શિક્ષા કરવાથી એનામાં ગુણનું સિંચન થાય છે. એટલેજ પુત્ર અને શિષ્યને વધુ પડતાં અને ખોટાં લાડ ને બદલે યોગ્ય સમયે શિક્ષા ની જરૂર છે.

૧૩- વ્યક્તિએ દિવસમાં એક શ્ર્લોક કે અડધો કે તેના કરતાં પણ અડધો શ્ર્લોક કે શ્ર્લોક નાં એક જ અક્ષરનું તેનો અર્થ સમજી મનન કરવું જોઈએ .દરેક વ્યક્તિએ ચિતિન ,મનન ,અભ્યાસ ,દાન વગેરે કાર્યો કરીને દિવસને સાર્થક બનાવવો જોઈએ.

૧૪- પત્નીનો વિયોગ, સગાઓ દ્વારા થયેલું અપમાન ,દેવું ન ચૂકવી શકવું,દુષ્ટ રાજા કે માલિકની સેવા, દરિદ્રતા અને દુષ્ટ લોકોની સભા -આ છ બાબતો અગ્નિ વિનાજ શરીરને બાળી નાંખે છે.

૧૫- ઝડપથી વહેનાર નદી કિનારે ઉગેલું ઝાડ ,પારકાં ઘરમાં રહેતી સ્ત્રી, મંત્રીઓ અને સલાહકાર વિનાના રાજાનો નાશ ઝડપથી જ થાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s