માણડૂકય ઉપનિષદ માં શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જ્ઞાન આપ્યુ છે તે અહી રજૂ કરું છું.

આગમ પ્રકરણ

{પ્રણવનું સર્વસ્વત્વ }

  1. ૐ એવો અક્ષર છે તે જ આ ભૂત,વર્તમાન અને ભવિષ્ય છે અને જે કંઇ આ ત્રણ કાલ થી પર છે  તે પણ ઓમકાર જ છે.
  2. આ બધું બ્રહ્મ છે ; આ આત્મા બ્રહ્મ છે એવો આ આત્મા ચાર અંશો વાળો છે.
  3. જાગ્રત અવસ્થા જેનું સ્થાન છે, જે બહારનું જાણવાવાળો છે, જેના સાત અંગો છે, ઓગણીશ જેનાં મુખ છે અને સ્થૂળ નો જે  ભોકતા છે એવા આત્માનો આ પહેલો અંશ છે.
  4. સ્વપ્ના અવસ્થા જેનું સ્થાન છે, જે ભીતરને જાણનારો છે, સાત જેનાં અંગો છે, એકવીસ જેનાં મુખ છે. સુક્ષ્મ જેનાં ભાગ છે તેવા ( તેજસ ) આ આત્માનો બીજો અંશ છે.
  5. સુષુપ્તિ અવસ્થા જેનું સ્થાન છે, જ્યાં તે એકરૂપ બનેલો નિરંતર સઘન પ્રજ્ઞાનસ્વરૂપ હોઈને કેવળ આનંદયુકત આનંદને અનુભવનારો , ચેતના જેનું દ્વાર છે તે પ્રાજ્ઞ ત્રીજો અંશ છે.
  6. એ સર્વનો શાસ્તા એ જ જાણનારો એ જ અંતર્યામી સર્વનું કારણ છે. ભૂતમાત્રની ઉત્પતિ તથા લયનું એ સ્થાન છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s