કેમેરા ફોન ના શોધક

Standard

જ્ન્મ @ ૧૬ માર્ચ,૧૯૬૨

ફિલીપ કાહન નો જન્મ ફ્રાન્સમાં થયો હતો . તેઓએ સ્ટારફીશ સોફટવેર ,લાઇટસર્ફ ટેકનોલોજી ,ગણિતશાસ્ત્ર ,વાયરલેસ ક્ષેત્ર જેવાં ઘણાં બધા પ્રોજેક્ટ પર સફળતા મેળવી છે.તેમને કેમેરા ફોન પર નોધપાત્ર શોધ કરી છે.તેઓચાર સોફ્ટવેર કંપની બનાવી જેમાં  બોરલન્ડ સ્ટારફીશ સોફ્ટવેર  જેને મોટોરોલા એ ૧૯૯૮માં ખરીદી , લાઇટસર્ફ ટેકનોલોજી   જેને વેરી સાઇન એ ૨૦૦૫માં ખરીદી અને ફૂલપાવર ટેકનોલોજી જેને ૨૦૦૩માં બનાવી છે.જાપાનમાં j ફોન, ડોકોમો ,અમેરિકામાં સ્પ્રીન્ટ , નોકિયા ,મોટોરોલા જેવી કંપનીઓએ તેમના સોફ્ટવેર ની મદદથી ફોન બનાવ્યા છે. તેમના પ્રયાસોથી બનેલ પ્રથમ ફોન વર્ષ ૨૦૦૦ માં જાપાનમાં વેચાણમાં મુકાયો હતો.


ફિલીપ કાહન ને વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s