ભારતરત્ન મેળવનાર

સામાન્ય

નામ

વર્ષ

ગુલઝરીલાલ નંદા   (૧૮૯૮ –૧૯૯૮ )

૧૯૯૭

અરુણા અસફઅલી   (૧૯૦૮–૧૯૯૬)

૧૯૯૭

એમ.એસ.સુબ્બુ લક્ષ્મી   (૧૯૧૬ –૨૦૦૪)

૧૯૯૮

સી.એસ.સુબ્રમણ્યમ    (૧૯૧૦ –૨૦૦૦)

૧૯૯૮

જયપ્રકાશ નારાયણ   ( ૧૯૦૨- ૧૯૭૯ )

૧૯૯૮

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s