દ્રવ્યો } આંકડાના મૂળની છાલ ચાર ગ્રામ,શ્રુંગ ભસ્મ, અપામાર્ગક્ષાર,લવંગ અને અબ્રક ભસ્મ એક એક ગ્રામ મેળવી વાટી લેવું.

અનુપાન } મધ સાથે ચાટવું

કયા રોગ પર અસર } શરદી, કફ,તાવ, અરુચિ, મંદ પાચનશક્તિ માં ફાયદાકારક.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s