વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના

Standard

ઇ . સ ૧૯૦૧

  1. ડેમલર દ્વારા સૌ પ્રથમ મર્સીડીઝ ગાડી બનાવી.
  2. ઓસ્ટ્રેલિયા કોમનવેલ્થની રચના થઇ.
  3. પ્રથમ નોબલ પુરસ્કાર ની શરૂઆત થઇ.
  4. રાણી વિક્ટોરિયા ઈંગ્લેન્ડમાં મૃત્યુ થયું.
  5. બ્રિટનમાં સૌ પ્રથમ ડીઝલ ગાડીઓનું પ્રદશન યોજાયું.
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s