વિશ્વનું પ્રથમ સરકસ  Astley Circus હતું. જેની શરૂઆત લંડનમાં ૯ જાન્યુઆરી, ૧૭૬૮ ના રોજ થઇ હતી. તેના માલિક  Philip Astley હતા. સરકસ ના પ્રથમ જોકર બંટ હતા.


સરકસના ઇતિહાસ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો


Philip Astley ને જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s