નામ

વર્ષ

ડો .ઝાકીર હુસૈન ( ૧૮૯૭- ૧૯૬૯ )

૧૯૬૩

ડો. પાંડુરંગ વામન કાને (૧૮૮૦- ૧૯૭૨ )

૧૯૬૩

ડો. લાલબહાદુર શાસ્ત્રી  ( ૧૯૦૪- ૧૯૬૬ )

૧૯૬૬

ઇન્દીરા ગાંધી (૧૯૧૭- ૧૯૮૪ )

૧૯૭૧

વરાહ ગીરી વેનકટ ગીરી (૧૮૮૪- ૧૯૮૦ )

૧૯૭૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s