ક્રેડિટકાર્ડ કે ડેબિટકાર્ડ નો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં વિચારોક્રેડીટ કાર્ડ ચીટીંગ વિશે વધુ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

Advertisements

નદી કિનારે વસેલાં શહેર


શહેર
નદી

અલ્હાબાદ

ગંગા અને જમુના

પટના

ગંગા

વારાણસી

ગંગા

કાનપુર

ગંગા

હરદ્વાર

ગંગા

ભારતરત્ન મેળવનાર


નામ

વર્ષ

ગોવિંદ વલ્લભ પંત (૧૮૮૭ – ૧૯૬૧ )

૧૯૫૭

ડૉ.ધોન્ડો કેશવ કર્વે (૧૮૫૮-૧૯૬૨ )

૧૯૫૮

ડૉ. બિધાનચંદ્ર રોય ( ૧૮૮૨-૧૯૬૨ )

૧૯૬૧

પુરષોતમ દાસ ટંડન (૧૮૮૨- ૧૯૬૨ )

૧૯૬૧

ડૉ .રાજેન્દ્ર પ્રસાદ (૧૮૮૪ -૧૯૬૩ )

૧૯૬૨