નામ વર્ષ
ડો. સર્વપલ્લી રાધાક્રિશનાં (૧૮૮૮-૧૯૭૫ )
૧૯૫૪
રાજ્ગોપાલચારી ચક્રવતી  (૧૮૭૮-૧૯૭૨)
૧૯૫૪
ડો. ચંદ્શેખર વેંકટરામન (૧૮૮૮- ૧૯૭૦ )
૧૯૫૪
ડો. ભગવાન દાસ (૧૮૬૯-૧૯૫૮ )
૧૯૫૫
ડો.મોક્ષગુનદામ વિસ્વેસ્વરા (૧૮૬૧ – ૧૯૬૨ )
૧૯૫૫
જવાહરલાલ નેહરુ ( ૧૮૮૯- ૧૯૬૪ )
૧૯૫૫
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s