ભારતરત્ન મેળવનાર

સામાન્ય
નામ વર્ષ
ડો. સર્વપલ્લી રાધાક્રિશનાં (૧૮૮૮-૧૯૭૫ )
૧૯૫૪
રાજ્ગોપાલચારી ચક્રવતી  (૧૮૭૮-૧૯૭૨)
૧૯૫૪
ડો. ચંદ્શેખર વેંકટરામન (૧૮૮૮- ૧૯૭૦ )
૧૯૫૪
ડો. ભગવાન દાસ (૧૮૬૯-૧૯૫૮ )
૧૯૫૫
ડો.મોક્ષગુનદામ વિસ્વેસ્વરા (૧૮૬૧ – ૧૯૬૨ )
૧૯૫૫
જવાહરલાલ નેહરુ ( ૧૮૮૯- ૧૯૬૪ )
૧૯૫૫
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s