ભારતમાં સૌ પ્રથમ

Standard
ક્ષેત્ર
વ્યક્તિ
ભારતમાં પ્રથમ  સ્વીમીંગમાં English Channel પૂરી કરી
મિહિર સેન (mihir sen)
ભારતમાં પ્રથમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચઢનાર
તેનઝિંગ નોર્ગાય (Tenzing Norgay)
ભારતમાં પ્રથમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઓક્સિજન વગર ચઢનાર
ફય દોરજી (Phy Dorjee)
ભારતમાં પ્રથમ I.C.S.  માં જોડાનાર (I.C.S. હવે  IAS) સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર  (Satyendra Nath Tagore)
ભારતમાં પ્રથમ નોબલ પ્રાઇઝ મેળવનાર
રબીન્દ્રનાથ ટાગોર (Rabindra Nath Tagore)
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s