ક્ષેત્ર
વ્યક્તિ
ભારતમાં પ્રથમ  સ્વીમીંગમાં English Channel પૂરી કરી
મિહિર સેન (mihir sen)
ભારતમાં પ્રથમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચઢનાર
તેનઝિંગ નોર્ગાય (Tenzing Norgay)
ભારતમાં પ્રથમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઓક્સિજન વગર ચઢનાર
ફય દોરજી (Phy Dorjee)
ભારતમાં પ્રથમ I.C.S.  માં જોડાનાર (I.C.S. હવે  IAS) સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર  (Satyendra Nath Tagore)
ભારતમાં પ્રથમ નોબલ પ્રાઇઝ મેળવનાર
રબીન્દ્રનાથ ટાગોર (Rabindra Nath Tagore)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s