ક્રમ ઉપનામ સ્થળ
1 Golden City અમૃતસર
2 Manchester of India અમદાવાદ
3 City of Seven islands મુંબઈ
4 Queen of Arabian Sea કોચીન
5 Space City બેંગ્લોર
6 Garden City of India બેંગ્લોર
7 Silicon Valley of India બેંગ્લોર
8 Electronic city of India બેંગ્લોર
9 Pink city જયપુર
10 Gateway of India મુંબઈ
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s