કુંડળી જાતે બનાવો

Standard

હવે તમે તમારું ભવિષ્ય જોતા શીખો અને જાણો.


કુંડળી સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ માટે અહી ક્લિક કરો

[33vomc8.jpg]

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

13 responses »

 1. Dear Rupenbhai…
  Just read u r blog and it’s contents…so many things covered in one roof!!!
  Yes i like hoe to make Kundali….Now we shall not to depend on Astrologers…It can be made easily…just insert the required details…
  Thnx again and hope to be in touch with u for exchanges of Ideas..thoughts… and many more…Very proud to be GUJARATI..Brahmin..
  Sanatkumar Dave…(At present in Findlay..USA..Origin fromBaroda Gujarat)

 2. pls dend e-mail of make kundali thanksYes i like hoe to make Kundali….Now we shall not to depend on Astrologers…It can be made easily…just insert the required details…
  Thnx again and hope to be in touch with u for exchanges of Ideas..thoughts… and many more…Very proud to be GUJARATI..Brahmin..
  kiranbhai joshi…(At present in Findlay.. from SuratGujarat)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s