શોધ
શોધનાર
દેશ
વર્ષ
માઈક્રોસ્કોપ ઝેડ.જેન્સેન નેધરલેન્ડ ૧૫૯૦
સેફ્ટી રેજર સી.જીલેટ યુ.એસ ૧૮૯૫
રેફ્રીજરેટર જેમ્સ હેરીસન યુ.એસ. ૧૮૫૦
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હેરી બ્રીયેલ યુ.કે ૧૯૧૩
કુત્રિમ જનીન હરગોવિંદ ખુરાના ભારત ૧૯૬૯
નાઇલોન વોલેસ કેરોધર્સ યુ.એસ . ૧૯૩૭
પેશ્ચ્યુરાઇઝેશન લુઈ પેશ્ચ્યુર ફ્રાન્સ ૧૮૬૭
ફોટોગ્રાફી ટેલબોટ યુ.કે ૧૮૩૫
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s