વૃક્ષ બચાવો ,મહાભારત

Standard

કીર્તિક્ષ્વ માનુષે લોકે પ્રેત્ય ચૈવ શુભમ ફલમ્  ।

લભ્યતે નાકપૃષ્ઠે ચ પિતૃ ભિસ્ચ મહિપતે   ॥

દેવલોક ગતસ્યાપિ  નામ તસ્ય ન નશ્યતિ ।

અતીતાનાગતક્ષ્વેવ  પિતૃવંશાક્ષ્વ  ભારત ।

તારયેત્ વૃક્ષરોપીતુ  તસ્માદ્ વૃક્ષાન્ પ્રરોપયેત્ ॥

મહાભારત

ભરતનંદન ! વૃક્ષ ઉગાડવાથી મનુષ્યલોકમાં કીર્તિ ટકી રહે છે અને મૃત્યુ પછી સ્વર્ગલોકમાં શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. વૃક્ષ ઉગાડનારા માણસો પિતૃઓ ધ્વારા પણ સન્માન પામે છે. દેવલોકમાં જવા છતાં પણ તેમના નામના નાશ થતો નથી. તે આપણા ભૂતકાળના પૂર્વજો અને ભવિષ્યનાં સંતાનોને પણ તારી દે છે.માટે વૃક્ષો અવશ્ય ઉગાડવાં જોઈએ.

ક્ષ્વે
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

3 responses »

  1. પર્યાવરણ જો બચાવવું હોય તો વૃક્ષોને જરૂઓર બચાવવા જોઈએ, એટલું જ નહિ પરંતુ દરેકે પોતાના ઘરમાં અને ત્યાં અનુકુળ ના હોય તો જ્યાં સગવળ હોય ત્યાં પણ એક વૃક્ષને તો વાવી અને ઉછેરવું જોઈએ, જે જીવન માટે અતિ ઉપયોગી અને જરૂરી છે.

    ખૂબજ સરસ વાત લઇ આવ્યા છો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s