1. કડવા વેણ ઉતારી જજો.
 2. જીવ બાળશો નહિ.
 3. લોકો તમને માન સમ્માન આપે એવી આશા રાખશો નહિ.
 4. કોઇની ઈર્ષા કરશો નહિ.
 5. તમે તમારી જાત ને સુધારો બધું આપમેળે સુધરી જશે.
 6. તમારી ફરજ કદી ન ચૂકો.
 7. મનને નવરું ન રાખશો.
 8. અવરોધોથી અકળાશો નહિ.
 9. ખોટી ચિંતા કરશો નહિ.
 10. નિ:સ્વાર્થ સેવા કરો.
 11. મોટા નાના નો વિવેક ચૂકશો નહિ.
 12. વિચાર ,વાણી,વર્તન માં સંયમ રાખો.
 13. માંગ્યા વગર કોઈને સલાહ ના આપશો.
 14. દરેકમાં ઈશ્વરના દર્શન કરો.
 15. તમારી જાતને ઈશ્વરને સોંપી દો ,પછી ભલે એ તારે કે મારે .
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s