1. અર્જુનવિષાદયોગ નામનો પહેલો અધ્યાય
 2. સાંખ્યયોગ નામનો બીજો અધ્યાય
 3. કર્મયોગ નામનો ત્રીજો અધ્યાય
 4. જ્ઞાન કર્મસંન્યાસયોગ નામનો ચોથો અધ્યાય
 5. કર્મસંન્યાસયોગ નામનો પાચમો અધ્યાય
 6. આત્મસંયમયોગ નામનો છઠ્ઠો અધ્યાય
 7. જ્ઞાનવિજ્ઞાન  નામનો સાતમો અધ્યાય
 8. અક્ષરબ્રહ્મયોગ નામનો આઠમો અધ્યાય
 9. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યયોગ નામનો નવમો અધ્યાય
 10. વિભૂતિયોગ નામનો દસમો અધ્યાય
 11. વિશ્વરૂપદર્શનયોગ નામનો અગ્યારમો અધ્યાય
 12. ભક્તિયોગ નામનો બારમો અધ્યાય
 13. ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રવિભાગયોગ નામનો તેરમો અધ્યાય
 14. ગુણત્રયવિભાગયોગ નામનો ચૌદમો અધ્યાય
 15. પુરુષોત્તમયોગ નામનો પંદરમો અધ્યાય
 16. દૈવાસુરસંપદ્ વિભાગયોગ નામનો સોળમો અધ્યાય
 17. શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ નામનો સત્તરમો અધ્યાય
 18. મોક્ષસંન્યાસયોગ નામનો અઢારમો અધ્યાય
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s