શ્રીમદ્ ભગવતગીતાના ૧૮ અધ્યાય

Standard
 1. અર્જુનવિષાદયોગ નામનો પહેલો અધ્યાય
 2. સાંખ્યયોગ નામનો બીજો અધ્યાય
 3. કર્મયોગ નામનો ત્રીજો અધ્યાય
 4. જ્ઞાન કર્મસંન્યાસયોગ નામનો ચોથો અધ્યાય
 5. કર્મસંન્યાસયોગ નામનો પાચમો અધ્યાય
 6. આત્મસંયમયોગ નામનો છઠ્ઠો અધ્યાય
 7. જ્ઞાનવિજ્ઞાન  નામનો સાતમો અધ્યાય
 8. અક્ષરબ્રહ્મયોગ નામનો આઠમો અધ્યાય
 9. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યયોગ નામનો નવમો અધ્યાય
 10. વિભૂતિયોગ નામનો દસમો અધ્યાય
 11. વિશ્વરૂપદર્શનયોગ નામનો અગ્યારમો અધ્યાય
 12. ભક્તિયોગ નામનો બારમો અધ્યાય
 13. ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રવિભાગયોગ નામનો તેરમો અધ્યાય
 14. ગુણત્રયવિભાગયોગ નામનો ચૌદમો અધ્યાય
 15. પુરુષોત્તમયોગ નામનો પંદરમો અધ્યાય
 16. દૈવાસુરસંપદ્ વિભાગયોગ નામનો સોળમો અધ્યાય
 17. શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ નામનો સત્તરમો અધ્યાય
 18. મોક્ષસંન્યાસયોગ નામનો અઢારમો અધ્યાય
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s