• પૃથ્વીના નવ ખંડ
  • નવ નિધિઓનો પ્રતીક અંક-૯ છે.
  • ગીતાને ૧૮ (૧+૮=૯) અધ્યાય
  • ૧૮ પુરાણ (૧+૮=૯)
  • માળાના ૧૦૮ (૧+૦+૮=૯) મણકા
  • ગીતામાં સમાવિષ્ટ ૪, ૦૭, ૭૦૦ (૪+૦+૭+૭+૦+૦-૧૮=૯) શ્લોક

સ્ત્રોત } http://www.sandesh.com/sandesh_article.aspx?newsid=150183

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s