સૌ પ્રથમ પેન્સીલનો ઉપયોગ માટે ગ્રેફાઇટની સ્ટીક્સ ભેગી કરીને તેને દોરી વડે બાંધીને કરાતો. તે પછી પોલી લાકડી વચ્ચે  ગ્રેફાઇટ ગોઠવવાનું શરુ થયું. અને તે પછી જોસેફ રીયેન્ડ ઓફરે સૌં પ્રથમ પેન્સિલ પર રબ્બર લગાડ્યું . સરેરાશ પેન્સિલથી લગભગ ૩૫ માયલ લાંબી લીટી દોરી શકાય.

રબ્બર ની કામગીરી

પેન્સિલ થી કાગળ પર લખવામાં આવે છે ત્યારે ગ્રેફાઇટ ક્ણ કાગળનાં રેસા પર ચોટી જાય છે . જયારે રબ્બરને કાગળની સપાટી પર ઘસવામાં આવે ત્યારે તે  ગ્રેફાઇટનાં કણોને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરી લે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કેમકે  રબ્બર જે  પદાર્થ નું  બનેલું છે તેમાં બીજાને પોતાની તરફ ખેંચવાની ક્ષમતા કાગળની સરખામણી એ વધારે હોય છે .જયારે રબ્બરને કાગળ પર ઘસીએ છીએ ત્યારે ગ્રેફાઇટનાં કણો રબ્બરની તરફ આવી જાય છે. ગ્રેફાઇટનાં કણોને રબ્બર સાથે ચોંટેલા જોઈ શકાય છે .

પોપકોર્ન
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s