જ્યારે ધાન્યમાંથી ધાણી ફોડતી વખતે જે ‘પટ’ જેવો અવાજ થાય છે તેને અંગ્રેજીમાં પોપ કહેવાય છે. એટલે જ કદાચ તેને ‘પોપકોર્ન’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધાણી માટે આવતી મકાઈ ઝીમેયસ(ઈવેર્ટા ગ્રુપ) હોય છે તેને ક્લીન્ટ – સખત મકાઈ પણ કહેવાય છે.

મકાઈના દાણાને ૪૫ અંશ સેલ્સિયસથી વધારે તાપમાને ગરમ કરાતા દાણાની અંદર હવા અને વરાળનું દબાણ પેદા થાય છે. તેનાથી દાણો ફાટીને પોપકોર્ન બને છે. મકાઈના દાણામાં આવેલ મીજ જેને અંગ્રેજીમાં કેર્નેલ કહેવાય છે તેની સાથે ચીકણો સ્ટાર્ચ અને ભેજ હોય છે. મીજને ફરતે બાહ્ય આવરણ-પેરીકર્પસ આવેલ છે. જ્યારે મકાઈના દાણાને રોપવામાં આવે છે ત્યારે ગરમીથી તેમાં રહેલા ભેજનું વરાળમાં રૃપાંતર થાય છે. ગરમીથી મીજને નુકસાન થતાં દાણામાંથી ઝડપથી વરાળ છૂટી પડે છે. મીજની ફરતે આવેલ ફલાવરણ, વરાળ ઘટવાથી તેનું દબાણ થતાં એક ધડાકાથી ફાટે છે. ફલાવરણ ફાટવાના વિસ્ફોટકથી મકાઈના દાણાની અંદર રહેલ મીજ ફુલીને બહાર આવે છે અને તે હલકુ બને છે. તેમાંથી પોપકોર્નના અવનવા આકાર બને છે. ટૂંકમાં, વરાળથી પ્રાપ્ત થતા ઊંચા દબાણને નીચા દબાણે લઈ જતા બને છે. આવું કૃત્રિમ રીતે પણ બનાવી શકાય. દાબવાસણ લઈને પણ ધાણી ફોડી શકાય. દાબવાસણને ઊંચા દબાણે લઈ જઈ તરત જ ખોલી નાખતા તેમાં રહેલી મકાઈ ફૂટે છે. આ રીતે પોપકોર્ન તૈયાર કરવામાં આવે છે.

૧૯૧૨થી સિનેમાઘરોમાં એટલે કે થિયેટરમાં પોપકોર્ન વેચાવાનું શરૃ થયેલું.વ્યાપારી ધોરણે પોપકોર્ન પોપ્સ બનાવવાના મશીનની શોધ ૧૮૮૫માં ચિકાગો ખાતે ઈલીનોઈશના ચાર્લ્સ ક્રેટોર્સે કરી હતી.

સ્ત્રોત } http://www.sandesh.com/sandesh_article.aspx?newsid=143929

Advertisements

One thought on “પોપકોર્ન વિશે જાણો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s