વૈજ્ઞાનિક શોધ અને શોધક

Standard
શોધ શોધનાર દેશ વર્ષ
સિમેન્ટ જોસેફ એસ્પડીન યુ. કે. ૧૮૨૪
એલિવેટર એલીશા જી. ઓટીસ યુ. એસ.એ. ૧૮૫૨
સંગીતમય ફિલમ ડો. લી .ડી . ફોરેસ્ટ યુ.એસ. ૧૯૨૩
બોલતી ફિલ્મ વોર્નર બ્રોસ યુ.એસ. ૧૯૨૬
જનરેટર પીસીઓનિટી ઇટલી ૧૮૬૦
હોવરક્રાફ્ટ સી.એસ.કોકરેલ યુ.કે. ૧૯૫૫
એકસ-રે રોન્ટનજન જર્મની ૧૮૯૫
રેડીયમ મેડમ કયૂરી ફ્રાન્સ ૧૮૯૯
એરકન્ડીશન કારકર યુ.એસ.એ. ૧૯૧૧
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s