શોધ શોધનાર દેશ વર્ષ
સિમેન્ટ જોસેફ એસ્પડીન યુ. કે. ૧૮૨૪
એલિવેટર એલીશા જી. ઓટીસ યુ. એસ.એ. ૧૮૫૨
સંગીતમય ફિલમ ડો. લી .ડી . ફોરેસ્ટ યુ.એસ. ૧૯૨૩
બોલતી ફિલ્મ વોર્નર બ્રોસ યુ.એસ. ૧૯૨૬
જનરેટર પીસીઓનિટી ઇટલી ૧૮૬૦
હોવરક્રાફ્ટ સી.એસ.કોકરેલ યુ.કે. ૧૯૫૫
એકસ-રે રોન્ટનજન જર્મની ૧૮૯૫
રેડીયમ મેડમ કયૂરી ફ્રાન્સ ૧૮૯૯
એરકન્ડીશન કારકર યુ.એસ.એ. ૧૯૧૧

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s