• ૧૮૦૯માં એક અંગેજ કેમિસ્ટ હ્મ્ફ્રે ડેવીએ વધુ પ્રકાશ માટે ચારકોલ ની બે સ્ટ્રીપ્સની વચ્ચે હાઇ પાવર બેટરીથી કરંટ છોડયો હતો.
  • ૧૮૭૯ માં એડીસને સાથી કર્મચારી સાથે મળીને પ્રથમ ફીલામેન્ટ બલ્બ બનાવ્યો પણ તે ફક્ત ૧૩ કલાક પ્રકાશિત રહયો અને પછીથી ૧૮૮૦ માં આને વિકસિત કર્યો તે ૧૨૦૦ કલાક પ્રકાશિત રહયો.
  • ૧૯૫૯ માં હેલોજન બલ્બ માટે અમેરિકાની જનરલ ઇલેક્ટ્રિક કંપનીએ પ્રથમ પેટન્ટ કરાવી.
  • ૨૦૦૯માં બ્રિટનની સરકારે ફીલામેન્ટ બલ્બના પ્રયોગ અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.
  • કેલીર્ફોનીયાના ફાયર સ્ટેશનમાં ૧૯૦૧ માં બનેલો દુનિયાનો સૌથી જુનો બલ્બ હાલ ચાલુ છે.
  • ૧૮૮૭માં બીકાનેર ના મહારાજ ડુંગરસિંહે સૌ પ્રથમ ભારતમાં બલ્બ મંગાવ્યા.યુરોપના એન્જિનયર રોબિન્સને રાજમહેલમાં અંદર સેંકડો બલ્બ નાખ્યા પછી વીજળી જનરેટર સ્થાપ્યું અને સૌ પ્રથમ વિધુત રોશની ભારતમાં થઇ.
  • ભારતનો પ્રથમ સ્વદેશી બલ્બ ૧૯૩૨માં બેંગાલ લેમપ્સે બનાવ્યો.


Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s