બલ્બ નો ઇતિહાસ

સામાન્ય
  • ૧૮૦૯માં એક અંગેજ કેમિસ્ટ હ્મ્ફ્રે ડેવીએ વધુ પ્રકાશ માટે ચારકોલ ની બે સ્ટ્રીપ્સની વચ્ચે હાઇ પાવર બેટરીથી કરંટ છોડયો હતો.
  • ૧૮૭૯ માં એડીસને સાથી કર્મચારી સાથે મળીને પ્રથમ ફીલામેન્ટ બલ્બ બનાવ્યો પણ તે ફક્ત ૧૩ કલાક પ્રકાશિત રહયો અને પછીથી ૧૮૮૦ માં આને વિકસિત કર્યો તે ૧૨૦૦ કલાક પ્રકાશિત રહયો.
  • ૧૯૫૯ માં હેલોજન બલ્બ માટે અમેરિકાની જનરલ ઇલેક્ટ્રિક કંપનીએ પ્રથમ પેટન્ટ કરાવી.
  • ૨૦૦૯માં બ્રિટનની સરકારે ફીલામેન્ટ બલ્બના પ્રયોગ અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.
  • કેલીર્ફોનીયાના ફાયર સ્ટેશનમાં ૧૯૦૧ માં બનેલો દુનિયાનો સૌથી જુનો બલ્બ હાલ ચાલુ છે.
  • ૧૮૮૭માં બીકાનેર ના મહારાજ ડુંગરસિંહે સૌ પ્રથમ ભારતમાં બલ્બ મંગાવ્યા.યુરોપના એન્જિનયર રોબિન્સને રાજમહેલમાં અંદર સેંકડો બલ્બ નાખ્યા પછી વીજળી જનરેટર સ્થાપ્યું અને સૌ પ્રથમ વિધુત રોશની ભારતમાં થઇ.
  • ભારતનો પ્રથમ સ્વદેશી બલ્બ ૧૯૩૨માં બેંગાલ લેમપ્સે બનાવ્યો.


Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s