શોધ શોધનાર દેશ વર્ષ
વી. સી. આર સોની કંપની જાપાન ૧૯૬૯
વોશિંગ મશીન હલમશીન કંપની અમેરિકા ૧૯૦૭
કેમેરા જોસેફ નિપ્સે ફ્રાન્સ ૧૮૨૨
કાંટા ઘડીયાળ બ્રીગ્યુએટ ફ્રાન્સ ૧૭૯૧
લોલક ઘડિયાળ હાઇજેન્સ હોલેન્ડ ૧૬૫૬
ટેપ રેકોડર વાલ્ધમેર પોયુલસેન ડેન્માર્ક ૧૮૯૯
ટ્રેકટર કોઈલીમ યુ. એસ. ૧૮૯૨
ટેલીફોન ગ્રેહામ બેલ યુ. એસ. ૧૮૪૬
ટેલીવિઝન પી.ટી.ફ્રેન્સવર્થ યુ. એસ. ૧૯૨૭
માઈક્રોફોન ગ્રેહામ બેલ યુ. એસ. ૧૮૭૬
શોધ
Advertisements

2 thoughts on “વૈજ્ઞાનિક શોધ અને શોધક

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s