1. આદિપર્વ
 2. સભાપર્વ
 3. વનપર્વ
 4. વિરાટપર્વ
 5. ઉધોગપર્વ
 6. ભીષ્મપર્વ
 7. દ્રોણપર્વ
 8. કર્ણપર્વ
 9. શલ્યપર્વ
 10. સૌપ્તિકપર્વ
 11. સ્ત્રીપર્વ
 12. શાંતિપર્વ
 13. અનુશાસનપર્વ
 14. અશ્વમેધિક પર્વ
 15. આશ્રમવાસિક પર્વ
 16. મૌસલપર્વ
 17. મહાપ્રસ્થાનિક પર્વ
 18. સ્વર્ગારોહણપર્વ
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s