દ્રવ્યો } અરણીની કાળી રાખ ૧૦ ગ્રામ , મરી ૧૦ ગ્રામ અને ખાંડ ૨૫ ગ્રામ.

અનુપાન } પાણી સાથે લેવું .

કયા રોગ પર } અમ્લપિત્ત માટે રામબાણ ઓષધ છે .ખાટા ઓડકાર ,બળતરા,મો આવી જવું વગેરમાં ઉપયોગી છે .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s