1. પારકી પંચાત કરશો નહિ.
  2. બીજા માટે થઇ ને તમે મુશ્કેલીઓ ના ઉઠાવશો.
  3. ઈશ્વરના કાર્યની ટીકા ન કરશો.
  4. જીવનની તમામ પરિસ્થિતીઓમાં શાંત રહેજો.
  5. ઈશ્વરની ઈચ્છા તેમાં જ મારી ઈચ્છા માનવું
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s