પળે પળે ભગવાન ને યાદ કરો

Standard

આપણે જીવનમાં પળે પળે ભગવાન ને યાદ કરીશું તો બીજી જ પળે ભગવાન પણ આપણને યાદ કરશેજ.

આપણે ભગવાન પાસે હંમેશા સુખ, શાંતિ,પૈસા આવું જ કંઇક માંગતા રહીએ છીએ અને તેજ સમયે યાદ કરીએ છીએ અને તે બધું મળતા પાછા ભગવાન ને ભૂલી પણ જઈએ છીએ. ભગવાન તું અમને હંમેશા આપત્તિ આપજે  કોઈ માંગે તો તમે તેને મૂર્ખ જ માનશો ને પણ આવી જ પ્રાર્થના કરી હતી મહાભારતમાં કુન્તિમાતા એ ,આવી પ્રાર્થના નું કારણ એ છે કે સુખોને માંગવામાં અને ભોગવવામાં એવા પરોવાયેલા રહીએ છીએ કે તેવા સમયે ભગવાન યાદ આવતો જ નથી.પરંતુ થોડુંક જ દુ:ખ કે તકલીફ આવતા તરત ભગવાન યાદ આવી જાય છે ,એટલા માટે જ કુન્તિમાતા એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી કે ,”હે ભગવાન તું અમને હંમેશા આપત્તિઓ આપતો રહેજે . જેથી હંમેશા અમે તને યાદ કરતાં રહીએ .”

આમ આપણે પણ સુખ હોય કે દુઃખ તમામ પરિસ્થિતિ માં ભગવાન ને યાદ કરીશું તે આપણી મદદે જરૂર આવશે.

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s