દ્રવ્યો } આમળા , અક્કલકરો ,મરી ,પીપર , સૂંઠ ,સિંધવ, ચિત્રકમૂળ , હરડે ,અજમો ,એલચી  દરેક સરખા ભાગે લેવું.બધું મિક્સ કરી બારીક વાટીને વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ બનાવવું.

અનુપાન } આદુનો રસ અથવા પાણી સાથે લેવું .

કયા રોગ પર } શરદી, દમ, ખાંસી, અરુચિ ,નબળી પાચન શક્તિ ,ફેફરું વગેરેમાં ઉપયોગી છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s