અમૃતપ્રભા ચૂર્ણ

સામાન્ય

દ્રવ્યો } આમળા , અક્કલકરો ,મરી ,પીપર , સૂંઠ ,સિંધવ, ચિત્રકમૂળ , હરડે ,અજમો ,એલચી  દરેક સરખા ભાગે લેવું.બધું મિક્સ કરી બારીક વાટીને વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ બનાવવું.

અનુપાન } આદુનો રસ અથવા પાણી સાથે લેવું .

કયા રોગ પર } શરદી, દમ, ખાંસી, અરુચિ ,નબળી પાચન શક્તિ ,ફેફરું વગેરેમાં ઉપયોગી છે.

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s