વૈજ્ઞાનિક શોધ અને શોધક

Standard
શોધ
શોધનાર
દેશ
વર્ષ
ટેલીસ્કોપ ગેલેલિયો ઇટલી ૧૬૦૯
ટાઈપરાઈટર શોલ્જ યુ.એસ.એ. ૧૮૬૮
થર્મોમીટર ફેરનહીટ જર્મની ૧૭૧૪
ડીઝલ એન્જિન રુડોલ્ફ ડીઝલ જર્મની ૧૮૯૫
જેટ અન્જિન ફ્રેન્ક વ્હાઈટલ બ્રિટન ૧૯૩૭
એરોપ્લેન રાઇટ બ્રધર્સ અમેરિકા ૧૯૦૩
બોલપેન જ્હોન લાઉડ અમેરિકા ૧૮૮૮
સાઇકલ કર્કપેટ્રિક મેકમિલન ઇંગ્લેન્ડ ૧૮૩૯
સિનેમા નિકોલસ અને જીન લૂપિયર ફ્રાંસ ૧૮૯૫
ફાઉન્ટન પેન લુઈસ વોટરમેન અમેરિકા ૧૮૮૪
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s