1. તમે સમય ને પાસ નથી કરતા સમય તમને પાસ કરી જાય છે.
 2. પોતાની જાત પરનો અવિશ્વાસ એજ તમારી નિષ્ફળતા નો પાયો છે.
 3. ઈશ્વર પ્રાપ્તિ નો એક જ રસ્તો તે માત્ર ભલાઇ જ છે.
 4. નિષ્ફળતા માં એક પ્રકારનું  શિક્ષણ છે કંઈપણ નવું કરવા માટેનું પ્રથમ પગથીયું છે.
 5. જેટલો સમય કોઈ કામની ચિંતા કરવામાં બગાડીયે છીએ તેટલો સમય તે કામ કરવામાં લગાડીએ તો ચિંતા જેવી કોઈ વસ્તુ આપણા જીવનમાં રહશે જ નહિ.
 6. ઈશ્વર ની નજરમાં પાપ કરનારા જેટલા દોષી છે તેના કરતાં વધારે તે જોનારા છે.
 7. જીવન એક રમત છે તેમાં હારજીત આપણા હાથમાં નથી આપણે માત્ર કેમ રમવી એ આપણા હાથમાં છે.
 8. તમારા સાચા સ્નેહીઓ તમારા બંને હાથ જ છે અને સાચા મીત્રો તમારી દસ આંગળીઓ છે તેઓ જ તમારી ઓન્ચીતી મદદે આવશે.
 9. ઈશ્વરે જે દુઃખ આપ્યું છે તેમાં દુઃખી થવા કરતાં જે કંઈપણ સુખ આપ્યું છે તેમાં સુખી થઇ તેનો આભાર માનવો જોઈએ.
 10. આપની બધીજ મોટા ભાગની ભૂલો ની પાછળ આપણો ખોટો અહંકાર જ હોય છે.
 11. જોજો આળસ તમને છેતરી નાં જાય તેને તમારી એક પળ આપો છો પરંતુ તે તમારી આગળની તમામ પળો ખાઈ જશે તેનું ધ્યાન રાખજો.
 12. આત્માને એવી આંખો છે કે હૃદયને તેની ખબર નથી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s