1. સૌથી મોટો ગ્રહ * ગુરુ
 2. સૌથી નાનો ગ્રહ * બુધ
 3. સૌથી તેજસ્વી ગ્રહ * શુક્ર
 4. સુર્ય થી સૌથી દૂર નો ગ્રહ * પ્લુટો
 5. સુર્ય થી નજીકનો ગ્રહ * બુધ
 6. લાલ રંગનો ગ્રહ * મંગળ
 7. સૌથી ઠંડો ગ્રહ * પ્લુટો
 8. સૌથી ગરમ ગ્રહ * બુધ
 9. પૃથ્વીની સૌથી નજીકનો તારો  * સુર્ય
 10. પૃથ્વીની નજીકના બે ગ્રહો * શુક્ર અને મંગળ
 11. આકાશમંડળમાં સૌથી ચળકતો તારો * વ્યાધ
 12. નરી આંખે જોવાય તેવા ગ્રહો * મંગળ , બુધ , ગુરુ , શુક્ર , શનિ
 13. પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ * ચન્દ્ર
 14. સપ્તર્ષિ તારા * મરીચિ , વસિષ્ઠ , અંગીરસ , અત્રિ , પુલસ્ત્ય ,પુલહ ,ક્રતુ
 15. સૌથી વધુ પરિક્રમણ સમય ધરાવતો ગ્રહ * પ્લુટો
 16. સૌથી ઓછો પરિક્રમણ સમય ધરવતો ગ્રહ * બુધ
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s