ભારતમાં આવેલા ધરતીકંપ ની માહિતી

સામાન્ય
તારીખ વર્ષ સ્થાન રાજ્ય તીવ્રતા
૧૬-જૂન ૧૮૧૯ કચ્છ ગુજરાત ૮.૯
૧૦-ફેબ્રુઆરી ૧૮૬૯ કછાર અસમ ૭.૫
૩૦-મે ૧૮૯૫ સોપાર જ્મમુ કશ્મીર ૭.0
૧૨-જૂન ૧૮૯૭ શિલોંગ મેઘાલય ૮.૭
૪-એપ્રિલ ૧૯૦૫ કાંગરા હિમાચલ ૮.
૮-જુલાઈ ૧૯૩૦ ઘુબુરી અસમ ૭.૬
૧૫-જાન્યુઆરી ૧૯૩૪ મિથિલા બિહાર ૮.૩
૨૬-જૂન ૧૯૪૧ અંદમાન અંદ-નિકોબાર ૮.૧
૨૩-ઓક્ટોબર ૧૯૪૩ કછાર અસમ ૭.૨
૧૫-ઓક્ટોબર ૧૯૫૦ દિબ્રુગઢ અસમ ૮.૫
૨૧-જૂન ૧૯૫૬ અંજાર ગુજરાત ૭.0
૧૦-ડીસેમ્બર ૧૯૬૭ કોયના મહારાષ્ટ્ર ૬.૫
૧૯-જાન્યુઆરી ૧૯૭૫ કિન્નોર હિમાચલ ૬.૨
૬-ઓગસ્ટ ૧૯૮૮ ઇમ્ફાલ મણીપુર ૬.૬
૨૦-ઓગસ્ટ ૧૯૮૮ મિથિલા બિહાર ૬.૪
૨૦-ઓક્ટોબર ૧૯૯૧ વારાણસી ઉત્તરપ્રદેશ ૬.૬
૩૦-સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૩ લાતુર મહારાષ્ટ્ર ૬.૩
૨૨-મે ૧૯૯૭ જબલપુર મધ્યપ્રદેશ ૬.૬
૨૮-માર્ચ ૧૯૯૯ ચમોલી ઉત્તરપ્રદેશ ૬.૮
૨૬-જાન્યુઆરી ૨૦૦૧ કચ્છ ગુજરાત ૭.૯
૨૬-ડીસેમ્બર ૨૦૦૪ અંદમાન અંદ-નિકોબાર ૮.0
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s