વીસમી સદીની યાદગાર ઘટના

Standard

ઇ . સ ૧૯૦૦

  1. ન્યુ યોર્કમાં પહેલી વીજળી આધારિત બસ શરુ થઇ
  2. પૃત્વીના ચુબ્ક્ત્વનું કારણ શોધવામાં આવ્યું.
  3. ટેનીસ રમત માટેની ડેવીસ કપ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત થઇ
  4. લંડનમાં લેબર પાર્ટી અસ્તિતવમાં આવી.
  5. ઓલમ્પિકસમાં ૨૦૦ મીટર દોડ અને ૨૦૦ મીટરવિધ્ન દોડમાં રજતચંદ્રક મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય નોર્મન પ્રીત્યાર્દ
  6. આઈરીશ સાહિત્યકાર ઓસ્કર વાઇલ્ડનું નિધન થયું .

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s