ઇતિહાસ માંથી કંઇક શીખીએ

સામાન્ય

વિશ્વના જાણીતા ઇતિહાસકાર ચાલ્સૅ બીયાર્ડ ને જયારે પ્રશ્ન પુછવામાં આવ્યો કે ઈતિહાસમાંથી આપણને શું બોધપાઠ મળે છે ? તેના જવાબમાં તેમણે કહયું કે સૌથી પહેલો બોધપાઠ તો એ છે કે ઈશ્વર જેનો નાશ કરવા ધારે છે ,તેને અભિમાનથી ગાંડો બનાવી દે છે .બીજો બોધપાઠ એ છે કે ઈશ્વરની ઘંટી ધીમું પીસાય છે ,પરંતુ ખૂબ જીણું પીસે છે .ત્રીજો બોધપાઠ એ છે કે મધમાખી જે ફૂલ પર બેસી તેના રસને ગ્રહણ કરે છે તેને તે ફલિત પણ કરતી જાય છે અને ચોથો બોધપાઠ એ છે કે અંધકાર જયારે ખુબ જ ગાઢ હોય  કશું જ દેખાતું ન હોય ત્યારે પણ તારાઓને જોઈ શકાય છે .

આપણે સૌએ આ બોધપાઠ સમજી ને જીવનમાં ઉતારવા જોયએં.

Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s