શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

શરીર કરતાં આત્મા અમૂલ્ય છે તેને જ સાચવવો જોઈએ .આને વધુ સમજવા ગાંધીજી ના ગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્ર ના જીવનનો એક પ્રસંગ સમજીએ.ગામડામાં રેહતા કેટલાક જીજ્ઞાસુઓ એક વાર તેમને મળવા આવ્યા ત્યારે તેમણે શ્રીમદજીને આત્મતત્વ વીશે બોધ આપવા વિનંતી કરી .ત્યારે શ્રીમદ્જીએ  તેમને સરલ ભાષામાં સમજાવતાં સામે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ,તમારા એક હાથ માં છાશ નો લોટો અને બીજા હાથમાં ઘી નો લોટો હોય અને રસ્તામાં તમને ઠેસ વગે તો તમે કયો  લોટો સાચવશો ? તે લોકોએ જવાબમાં એક અવાજે કહ્યું કે , અમે ઘી નો લોટો જ સાચવીએ . શ્રીમદજીએ  પૂછ્યું કેમ ? જવાબમાં લોકો કહે કે છાશ ઢોળાઇ જાય તો બીજો લોટો સરળતાથી મળી જશે ,પરંતુ ઘીનો લોટો ઢોળાઇ જાય તો બીજો લોટો સરળતાથી મળી ના શકે .

આમ એક સરલ ઉદાહરણ ધ્વારા આત્મતત્વ ને સમજાવતાં શ્રીમદજીએ કહયું કે , આપણો દેહ એ છાશ જેવો છે છતાં આપણે તેને ખુબજ સાચવીએ છીએ.જયારે આત્મા એ ઘી જેવો મહામુલ્ય હોવા છતાં તેને સાચવતા નથી .આપણી આવી ઉંધી સમજણ એ  જ આપણા બધા દુઃખોનું કારણ છે .

ઘી જેવા મહામુલ્ય આત્મા ને ખુબ જ સાચવવો જોઈંએ.આપણે જીવનમાં આ વાત ને સમજીને ઉતારી દઈશું તો દુઃખો મૂળમાંથી નીકળી જશે અને સદાય માટે સુખ સ્થપાય જશે.

સ્ત્રોત } શ્રીમદ રાજચન્દ્ર ના પુસ્તકમાંથી

Advertisements

2 thoughts on “આત્માને સાચવવો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s