જયારે પ્રકાશ કોઈ અપારદર્શક વસ્તુ પર પડે છે ત્યારે તે વસ્તુની બીજી બાજુ જઈ શકતો નથી. તેથી વસ્તુનો પાછળનો ભાગ પ્રકાશ વગરનો થઇ જાય છે. તેને આપણે વસ્તુનો પડછાયો કહીએ છીએ.પડછાયો પ્રકાશનો સ્તોત્ર અને તેમના વચ્ચેના અંતર પર આધાર રાખે છે. જો પ્રકાશનો સ્ત્રોત નાનો હોય તો પડછાયો એકદમ સ્પષ્ટ અને તેની કિનારીઓની એકદમ ધારદાર હોય છે. તેનો આકાર પણ વસ્તુ જેવો જ હોય છે , પણ જો પ્રકાશ સ્તોત્ર મોટો હોય તો પડછાયો વચ્ચેથી ખુબ જ કાળો અને તેની કિનારીઓ ધૂંધળી હોય છે. તેની સીમા રેખો પણ અસ્પષ્ટ હોય છે. પડછાયાના ઘેરા કાળા ભાગને પ્રછાયા અને કાળા આછા ભાગને ઉપછાયા કહે છે .સૂરજના પ્રકાશ થી જે પડછાયો બને છે તેમાં ઉપછાયા હોય છે અને સુર્યની સ્થતિ અનુસાર તેનું સ્વરૂપ બદલાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s