દ્રવ્યો } ગળો ,અરડૂસી અને એરંડમૂળ આ ઔસધો સરખા ભાગે લેવા.

અનુપાન }  એરંડિયું તેલ મેળવીને પીવું.

કયા રોગ પર અસર કરે } આનાથી વાત-રક્ત રોગ નાશ પામે છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s