જન્મ્યા છીએ તો પ્રેમથી જીવી જાણીએ અને મોત આવ્યું તો મોજ થી મરી જાણીએ ,મળ્યું એટલું માણી લઇએ ન મળ્યું તેનો અફસોસ શું કરવો ? સુખનોય સ્વીકાર તો દુઃખનોય સ્વીકાર ન દાદ કે ન ફરિયાદ ,પછી કોની તાકાત છે કે આપણને દુઃખી કરી શકે ? આ જ છે સમપર્ણ ની ભાવના .

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s