જે વિજ્ઞાનથી પ્રગતી થઇ રહી છે તેનાથી એક બાજુ થોડોક લાભ થાય છે ,તો બીજી બાજુ તેનાથી વધારે નુકશાન પણ થાય છે .રાસાયણિક ખાતરો થી ખેતીનું ઉત્પાદન તો વધે છે પરંતુ પાકમાં હાનીકારક તત્વો સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. કારખાનામાં વસ્તુઓ મોટા પ્રમાણમાં તૈયાર થાય છે પરંતુ તેના ધુમાડાથી વાયુ પ્રદુષણ અને તેના આજુબાજુ ના વિસ્તારોમાં ધ્વની પ્રદુષણ થાય છે .થોડાક જ વર્ષોમાં ખાણમાં રહેલા કોલસા ,ખનીજ તેલ વગેર ખનીજ તત્વો ખૂટી જશે.વીજળી ઉત્પન કરવા માટેના  જળ સ્ત્રોતો જો સુકાઈ જશે અને અનુંવીસ્ફોટો થી જો વધારે શક્તિ પેદા કરાશે તો વાયુમંડળ મંડળ પર તેનો ભયંકર પ્રભાવ પડશે .સેટેલાઈટ ના વધુ પડતા તરંગો થી પશુ પક્ષીઓ નિ સૃષ્ટી નષ્ટ થઇ જશે. આમજ અણધારી સોધ સંશોધનના કારણે સમસ્ત મનુસ્ષ્યજાતી નાશ થઇ જશે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s