૧૫૫૬ : હુમાયુનું નિધનમોગલ શહેનશાહ હુમાયુનું નિધન.
૧૮૫૭ : ભારતમાં સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામની શરૂઆત થઈ.
૧૮૬૩ : કવિ નર્મદનું નિધન
૧૯૫૦ : બંધારણ અમલમાં મુકાયું.  પ્રથમ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરાઈ.
૧૯૭૨ : અમર જવાન જયોતિ.યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા સૈનિકોની યાદમાં દિલ્હીના ઇન્ડિયા ગેટ પર અમર જવાન જયોતિની   સ્થાપના કરાઈ.
૨૦૦૧ : ગુજરાતમાં ભૂકંપ.ગુજરાતમાં આવેલા ૭.૭ની તીવ્રતાવાળા ભૂકંપમાં હજારોનાં મોત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s