1. તમો તમારામાં જ વિશ્વાસ રાખો , વિજય અને સુખ એ.તમારા હાથમાં જ છે.
  2. તમારા વિચારો બદલાવથી જ તમારું ભાગ્ય બદલાશે.
  3. તમારા મનમાં જ અખૂટ ખજાનો ભરેલો છે ,તમારા મનની ઈચ્છાઓની પરિપૂર્તિ માટે તમારા આંતરિક ખજાના તરફ જુઓ.
  4. દરેક યુગમાં મહા માનવો પોતાનાં આંતર મનને (આત્મા) જ જાગ્રત કરી તેની અગાધ શક્તિઓને વહાવી શક્યા છે તેથી તેઓ મહાન બન્યા છે.
  5. તમારું સુષુપ્ત માં તમારાં શરીરને ઘડે છે ,તમારા ઘા પણ રૂઝવે છે ,
  6. તમે સુઈ જાવ તે પહેલા તેમ વિચારો કે તમો સપૂર્ણ તંદુરસ્ત છો તો ,તમારું આંતર મન તમારી તે આજ્ઞાનો અમલ કરશે જ અને તમોને તંદુરસ્ત જ રાખશે.
  7. તમાર વિચારો પ્રમાણે જ તમારું જીવન ઘડાય છે.
  8. તમારા વિચારો શુભ હશે તો પરિણામ શુભ જ આવશે ,પરિણામો નો આધાર તમારું મન કેવી રીતે કામ કરે છેતેના ઉપર જ છે.

વાસ્તવમાં તો મન એક જ છે તેના બે જાતનાં સ્વભાવ છે. એક જાગ્રત(બાહ્ય મન ) અને બીજો સુષુપ્ત (આંતરમન).તમારે માત્ર તમારા મનના સ્વભાવ ને જાણવાનો જરૂર છે.આં બંને વચ્ચે હમેશા સંવાદ ચાલુ જ હોય છે.તે સંવાદ ને સમજશો તો તમારું સમગ્ર જીવન બદલી શકશો. બાહ્ય પરિસ્થિતિ બદલવા માટે તે માટેનું કારણ જ બદલવું પડશે.પરિસ્થિતિ કારણમાંથી જ જન્મે છે. માટે અવરોધ માટેનું કારણ જ પહેલાં દુર કરવું જોઈએ .તમે તમારા બાહ્ય મનને કઈ રીતે ઉપયોગ કરો છો તેની ઉપર તમામ પરિસ્થિતિ બદલાય છે.

he shall have what ever he saueth. (તમારા મનના સિન્ધાન્તો તમારી માન્યતા પર જ આધારિત છે )

જે તમારા મનમાં છે તેનો જ પ્રતિઘોષ તમારા કાર્યો માં પડે છે અને તે મુજબ જ પરિણામ આવે છે. ખોટા વિચારથી જ ખોટા પરિણામો આવે છે માટે સનાતન સત્ય હોય તે ઉપર જ ધ્યાન કેળવવું જોઈએ જેથી પરિણામો સારા જ આવે.અત્યારથી જ તમારા મનમાં સુખ ,શાંતિ ,સારા કર્મ ,સદભાવ, સમૃદ્ધિ ,ઉંચા ધ્યેય ,સારા વિચારો રોપી દો અને પછી તેના પરિણામ રૂપે તમારી સફળતામાં તે દેખાયી આવશે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s