• ફિનલેન્ડ ના એન્જીયર ફેડરીક આઈડેનસ્ટામે ૧૮૬૫ માં સ્થાપેલી કંપની ન્યુઝ પ્રિન્ટ કાગળ તથા કાર્ડબોર્ડ બનાવતી પેપરમીલ હતી.
  • આ કંપની   ફીનલેન્ડમાં નદી કિનારે નોકિયા ગામ પાસે બનાવી એટલે તેનું નામ નોકિયા રાખ્યું.
  • કપનીએ પછીથી પગરખા , રબ્બર ,રેનકોટ ,ધાતુના કેબલ ,ટેલીગ્રફીક સાધનો , ટેલીફોન એકસચેન્જ ના સાધનો , ટાયર અને છેલ્લે ૧૯૭૦ માં મોબાયલ બનાવ્યો.નોકિયા કંપની ના ઇતિહાસ જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s