અરીસો બનાવવા સૌ પ્રથમ સાદો પારદર્શક કાચ બનાવવો પડે તેના માટે યોગ્ય પ્રકારની રેતી (સિલિકા) વપરાય છે.સિલિકા ,સોડ્યમ્કાર્બોનેટ ,બેરિયમ જેવા પુરક તત્વોથી મીશ્રણ ને ભઠ્ઠીમાં ગરમ કરવાથી કાચ બને .આવા સાદા કાચને અપારદર્શક કાચ માં ફેરવવામાંચાંદી વપરાય છે. જોહનસન અને જોહનસન બ્રાન્ડ વાળી ૯૯૯ ટચની લગડી ને નાઈટ્રીક એસિડમાં પીગળી સિલ્વર નાયટ્રેટ બનાવી પછી કાચ પર તે પ્રવાહીનો સ્પ્રે મારે છે પછી કાચને મોરથુથુના ધ્રાવણ ને ટાંકીમાં ઝબોળે છે અને પછી અરીસો (કાચ) તૈયાર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s