શ્રી શંકરાચાર્યની વાણી

સામાન્ય
અવિદ્યા
  1. જેમ અંધારામાં પડેલ દોરડાને સાપ માની લેવામાં આવે છે તથા છીપ ને ચાંદીનો ટુકડો સમજી લેવાય છે તેમ અજ્ઞાની પુરુષ દેહ ને જ આત્મા માની લે છે.
  2. લાકડાના ઠુંઠાને માનવ તથા મૃગજળને જળ માની લેવાનો ભ્રમ થઇ જાય છે. એવી જ રીતે ભ્રમને કારણે અજ્ઞાની પુરુષ દેહને જ આત્મા માની લે છે.
  3. આત્મા વસ્તુતઃ એક અને નીરવયવ છે,એનાથી ઊલટું દેહ અનેક અંગો થી બન્યો છે ; છતાં જુઓ નવાયની વાત ,લોકો બંનેને એક જ માને છે.આનાથી  મોટું અજ્ઞાન બીજું કયું હોઈ શકે ?
  4. કર્મ માત્રથી અજ્ઞાનનો નસ થઇ સકતો નથી ,કારણકે કર્મ  અને અજ્ઞાનમાં કો ઈ વિરોધ નથી. જેવી રીતે અંધકારનો નાશ પ્રકાશ થી થાય છે તેવી રીતે અજ્ઞાન નો નાશ માત્ર જ્ઞાનથી જ થશે.
Advertisements

About રૂપેન પટેલ

હું રૂપેન પટેલ આપ સૌ મિત્રોનું મારા જનરલ નોલેજ અને ધાર્મિક માહિતીસભર બ્લોગ જ્ઞાનનું ઝરણું https://rupen007.wordpress.com/ પર સ્વાગત કરું છું . મિત્રો ગુજરાતી બ્લોગપીડિયાની નોંધ ફીલિંગ્સ મેગેજીનના એપ્રિલ - ૨૦૧૧ ના સ્વર્ણિમ મહોત્સવ વિશેષાંક - ૧ ના પેજ નંબર ૧૦૪ પર લેવામાં આવી છે .http://rupen007.feedcluster.com/ ગુજરાતી બ્લોગપીડિયા એગ્રીગેટરમાં બ્લોગજગતના ૬૦૦ થી પણ વધુ બ્લોગનો સમાવેશ કર્યો છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s