જય ગુરુદેવ ,

  1. અખિલ  બ્રહ્માંડની સર્વ શક્તિ સમન્વય  શક્તિ પરાઅંબા  જેનું અંગ છે તે ઓમ શિવોહમ  સ્વયં જ્યોતિ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે.
  2. અખિલ બ્રહ્માંડમાં  ઓમ  તત્વમાં ઓતપ્રોત છે તે સપૂર્ણ છે.
  3. જીવ ભાવ ,જગત ભાવ ,પ્રકૃતિ ભાવ,દેહ ભાવ આ સર્વ વિકારી તત્વ છે અને સંપૂર્ણ પરમનિર્વિકાર ઓમ શિવોહમ  સ્વયં જ્યોતિ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે.
  4. પરોક્ષ જ્ઞાન કરવાવાળાને  લૌકિક , ભૌતિક ,ક્ષણિક શાંતિ મળે છે જયારે  અપરોક્ષ જ્ઞાન કરવાવાળાને નીત્યાખંડ આત્મ શાંતિ મળે છે.
  5. નવગ્રહોનાં આશ્રયથી જે વસ્તુ છે તેનું નામ ગૃહસ્થી  છે અને જેને નવ ગ્રહ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે તેનું નામ પરમહંસ  અવધૂત સંન્યાસી છે.
  6. અહં બ્રહ્માંસ્મી ,હું જ બ્રહ્મ છું , આપણે મિથ્યા ને વસ્તુ થી બદલીએ છીએ પરંતુ મિથ્યા ને સત્ય થી બદલાતા રહીએ તો જ આત્મા સંતુષ્ટ થશે.
  7. જો તમે મન ને સમર્થન આપશો તો તે તરતજ ઇચ્છામાં પરિવર્તન પામશે અને તે પૂરી કરવામાં તમે દુખી જ થશો.
  8. જયારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ ચીજ કે સુખ મારા કર્મો થી મળી છે તો તે ચીજ કે સુખ થોડા સમય માટે જ હોય છે પરંતુ એમ કેહવું જોઈએ કે આ મને ઈશ્વરની કૃપા થી મળી છે તો તે ચીજ કે સુખ કાયમી બની જાય છે.
  9. જેઓ બ્રહ્મ ને જાણી જાય છે તેઓ સ્વયં બ્રહ્મ બની જાય છે ,ઈશ્વર પણ બ્રહ્મ છે અને જીવ પણ  બ્રહ્મ છે. આ રીતે જેઓ બ્રહ્મ ને જાણે છે માણે છે તેઓ ભ્રમરૂપ  થઇ જાય છે.
  10. પાંચે ઇન્દ્રિયો મનની સાથે એકદમ સ્થિર થઇ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s