પુસ્તકો આપણા બધાનો સાચો સાથી હોય છે. તે નવરાશના સમયમાં ટાઇમપાસ કરવાની સાથે આપણાં જ્ઞાનમાં પણ વધારો કરે છે. એટલું જ નહીં, પુસ્તકોને યોગ્ય રીતે સજાવીને ઘરના ઇન્ટિરિયરને પણ નવો લુક આપી શકીએ છીએ. કેવી રીતે રાખશો પુસ્તકોની સંભાળ ? આવો તેના પર નાખીએ એક નજર

* પુસ્તકોમાં કાંઇ લખવું કે અંડરલાઇન કરવી જોઇએ નહીં. પેનની ઇન્ક પુસ્તકો માટે નુકસાનકારક હોઇ શકે છે.

* ખાતી – પીતી વખતે પુસ્તકો વાંચવાનું ટાળવું જોઇએ. ખાતી વખતે પુસ્તક સાથે લઇને વાંચવાથી ખાવાની વસ્તુ પુસ્તક પર પડવાની સંભાવના રહે છે અથવા પડે છે. આમ પુસ્તક ખરાબ થાય છે. જો તમારે પુસ્તક વાંચતી વખતે કાંઇ ખાવું જ હોય તો ખાવાની પ્લેટથી પુસ્તકને દૂર રાખો અને હાથ લૂછયા પછી જ પાનું પલટાવો.

* ઘરમાં પુસ્તકોને બુક શેલ્ફમાં જ રાખો. આ શેલ્ફ રૂમની સિલિંગથી બે ફૂટ નીચે બનાવો. દરેક શેલ્ફમાં એક જ પ્રકારનાં પુસ્તકો રાખો. પુસ્તકો ઠાંસી – ઠાંસીને ન રાખો. શેલ્ફના માત્ર ૬૦ ટકા ભાગમાં જ પુસ્તકો મૂકો અને બાકીનો ભાગ ખુલ્લો રહેવા દો.

* જો ઘરમાં પુસ્તકો ખૂબ જ વધારે હોય, તો એક જ રૃમમાં મોટો શેલ્ફ બનાવવાને બદલે દરેક રૃમમાં નાના – નાના બુક રેન્ક રાખો. જેમ કે વાનગીનું પુસ્તક રસોડામાં, બાળકોનાં પુસ્તકો અને કોમિક્સ કિડ્સ રૃમમાં અને એન્સાઇક્લોપીડિયા વગેરે બેડરૃમમાં. આમ કરવાથી પુસ્તકો શોધવાનું પણ સરળ રહેશે અને ઇન્ટિરિયરને પણ નવો લુક મળશે.

* બુક શેલ્ફની નિયમિત સફાઇ (ડસ્ટિંગ) કરો. સફાઇ કરતી વખતે દરેક પુસ્તકને અને તેની જગ્યાને સારી રીતે લૂછી નાખો.

* શેફમાં પુસ્તકો ઊભા મૂકો અને એકની ઉપર એક પુસ્તક રાખશો નહીં. આમ કરવાથી તે જલદી ફાટી જાય છે અથવા પુસ્તકને નુકસાન થાય છે.

* પુસ્તકો અથવા કોઇ પણ દસ્તવેજને લેમિનેટ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ન કરાવશો.લેમિનેશન કરતી વખતે એસિડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે પુસ્તકો માટે યોગ્ય નથી. તેનાથી દસ્તાવેજ કે પુસ્તકને નુકસાન થાય છે.

* વધારે જૂના પુસ્તકોને લાકડાના કબાટ કે ઘોડામાં સાચવીને રાખો.

* પુસ્તકોને હવાઉજાસ મળી રહે તેવી જગ્યાએ રાખો. ભેજવાળી જગ્યા કે ભોંયરામાં તેને રાખશો નહીં. આમ કરવાથી પુસ્તકનાં પાના ખરાબ થાય છે અને ઉધઇ તથા અન્ય જીવાત લાગવાની સંભાવના પણ રહે છે

સ્ત્રોત } Nikhil Darji

http://www.sandesh.com

One thought on “પુસ્તકો ને સાચવો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s