1. 14 જનવરી 2010 – મકર સંક્રાન્તિ, પ્રથમ સ્નાન
2. 15 જનવરી 2010 – મૌની અમાવસ્યા – સૂર્ય ગ્રહણ સ્નાન, બીજું  સ્નાન
3. 20 જનવરી 2010 – બસન્ત પંચમી, ત્રીજું  સ્નાન
4. 30 જનવરી 2010 – માઘ પૂર્ણિમા, ચોથું  સ્નાન
5. 12 ફરવરી 2010 – શ્રી મહાશિવરાત્રિ સ્નાન, પ્રથમ શાહી સ્નાન
6. 15 માર્ચ 2010 – સોમવતી અમાવસ્યા, બીજું  શાહી સ્નાન
7. 16 માર્ચ 2010 – નવસંવતારમ્ભ, પાંચમું  સ્નાન
8. 24 માર્ચ 2010 – શ્રી રામનવમી સ્નાન, છઠું સ્નાન
9. 30 માર્ચ 2010 – ચૈત્ર પૂર્ણિમા, વૈષ્ણ્વ અખાડા સ્નાન
10. 14 અપ્રૈલ 2010 – મેષ સંક્રાન્તિ, પ્રમુખ શાહી સ્નાન
11. 28 અપ્રૈલ 2010 – વૈશાખી અધિમાસ પૂર્ણિમા સ્નાન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s