માઉસ વિના માઉસ પોઈનટર કેવી રીતે  ચાલે ?
જો તમારું માઉસ અચાનક કામ કરવાનું બંધ કરી દે તો  માઉસ વગર માઉસ પોઈનટર ચલાવવા માટે આપ તમારા keyboard  પરથી ચલાવી શકો છો.તેના માટે તમારે mousekeys  ઓન કરવી પડશે તેના માટે નીચેનું ચિત્ર જોવો.
mousekey
mousekeys  ને ઓન કરવા માટે  ડાબી  alt + ડાબી  shift + number  lock +ok  દબાવો .
હવે માઉસ પોઈનટર ને ચાલુ કરવા માટે
7        8       9
4                 6
1         2      3
નો ઉપયોગ કરજો ,clik  કરવા માટે 5  દબાવો.

Advertisements

One thought on “માઉસ વિના માઉસ પોઈનટર કેવી રીતે ચાલે ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s