1. સત્ય : હંમેશા સત્ય વાણી-વર્તન રાખવું.
  2. અહિંસા : કોઈને જરા પણ દુઃખ ન આપવું.
  3. ચોરી ન કરવી : કોઈ કામ જૂઠુ ન કરવું.
  4. અપરિગ્રહ : વગર જોઈતું સંઘરવું નહીં.
  5. બ્રહ્મચર્ય : મર્યાદાઓ-સિદ્ધાંતો પાળી માનસિક બ્રહ્મચર્ય પાળવું.
  6. સ્વાવલંબન  : પોતાનાં બધાં કામ જાતે  કરવા, શ્રમનિષ્ઠ બનવું.
  7. અસ્પૃશ્યતા : જ્ઞાતિ-જાતિના, માણસ માણસ વચ્ચેના ભેદભાવમાં માનવું નહીં.
  8. અભય : નીડર રહેવું, નીડર બનવું.
  9. સ્વદેશી : દેશમાં બનતી વસ્તુઓ વાપરવી.
  10. સ્વાર્થ ત્યાગ : કોઈ કામ કે સેવા પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે ન કરવી. સ્વાર્થ છોડીને જ જીવવું.
  11. સર્વધર્મ સમાનતા : જગતના બધા જ ધર્મો સમાન ગણવા અને બધા જ ધર્મને સન્માન આપવું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s